AUTO STAMP NO.1 [OS-01]
Net Weight: 17 g
Gross Weight: 34 g
Stamp Size: Oval 9×7 mm

 

AUTO STAMP NO.1 [OS-P01]
Net Weight: 9 g
Gross Weight: 26 g
Stamp Size: Oval 9×7 mm
(Plastic body)

 

 

AUTO STAMP NO.3 [OS-03]
Net Weight: 18 g
Gross Weight: 35 g
Stamp Size: Diameter 9 mm

 
AUTO STAMP NO.3 [OS-P03]
Net Weight: 11 g
Gross Weight: 28 g
Stamp Size: Diameter 9 mm
(Plastic body)

 

AUTO STAMP NO.4 [OS-04]
Net Weight: 33 g
Gross Weight: 51 g
Stamp Size: Diameter 12 mm

 

AUTO STAMP NO.5 [OS-05]
Net Weight: 39 g
Gross Weight: 57 g
Stamp Size: Diameter 14 mm

 

AUTO STAMP NO.6 [OS-06]
Net Weight: 52 g
Gross Weight: 74 g
Stamp Size: Diameter 17 mm

 
AUTO STAMP NO.8 [OS-08]
Net Weight: 66 g
Gross Weight: 88 g
Stamp Size: Diameter 24 mm
 

 

AUTO STAMP NO.10 [OS-10]
Net Weight: 93 g
Gross Weight: 115 g
Stamp Size: Diameter 30 mm