“หรูหรา   ทนทาน   ใช้งานสะดวก”
ตรายางหมึกในตัว รุ่น ออโต้แสตมป์
 • เติมหมึกง่าย ประทับได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้แท่นประทับหมึก
 • ตัวด้ามทำจากโลหะคุณภาพสูง ใช้งานได้ทนทานและต่อเนื่องยาวนาน
 • มีระบบซับหมึกอัตโนมัติ ทำให้แต่ละรอยประทับคมชัดไม่ซีดจาง
 • หน้ายางถูกออกแบบให้เก็บอยู่ภายในด้ามจับ ป้องกันไม่ให้น้ำหมึกไหลย้อน
 • ขนาดกระทัดรัด สามารถพกพาได้สะดวก
 • สั่งทำข้อความบนหน้ายางได้ตามต้องการ
 • แถมฟรี หมึกเติมสีแดง ขนาด 5 มล.ในกล่อง

โปรดสังเกตเครื่องหมายการค้า “SANBY” เพื่อคุณภาพและความทนทานที่สูงกว่า

 

“Automatically Inking, Rhythmically Stamping”
Self-Inking Stamps | Auto Stamp Series
 • Re-ink easily, no ink pads required
 • High durable metal body for long-term use
 • Automatically inking each time stamping make an indelible impression
 • Rubber stamp kept inside the body to prevent ink overflow
 • Compact size, portable anywhere
 • Wording on rubber stamp can be customized
 • Free refill ink (red) 5 ml

For high quality and durability, please notice a “SANBY” trademark for genuine products.

 


 

 


ออโต้แสตมป์สำเร็จรูป สำหรับสำนักงานและงาน QC

Auto Stamp for Office and QC Works
Product CodeDescriptionsImprint Size
OS-03B-E1Auto Stamp No.3 [OK]9 mm
OS-03B-E2Auto Stamp No.3 [PASS]9 mm
OS-03B-E3Auto Stamp No.3 [NG]9 mm
OS-03B-E4Auto Stamp No.3 [QC]9 mm
OS-03B-E5Auto Stamp No.3 [COPY]9 mm
OS-03B-E6Auto Stamp No.3 [PAID]9 mm
OS-03B-E7Auto Stamp No.3 [VOID]9 mm
OS-03B-S1Auto Stamp No.3 [/]9 mm
OS-03B-S2Auto Stamp No.3 [X]9 mm

ออโต้แสตมป์ พร้อมชุดคิท หน้ายางประกอบได้
 • ออกแบบพิเศษสำหรับงานอุตสาหกรรม
 • สำหรับประทับล็อตการผลิต วันที่ผลิต รหัสสินค้า ฯลฯ
 • หน้ายางมีให้เลือกถึง 5 ขนาด ตั้งแต่ความสูงอักษร 1.5 – 5 มม.
 • เปลี่ยนอักษรและตัวเลขบนหน้ายางได้
 • ประกอบอักษรและตัวเลขต่างขนาดเข้าด้วยกันได้
 • หน้ายางชนิดพิเศษ ทนน้ำมันและการสึกกร่อนดีเยี่ยม
 • ชุดคิท หน้ายางอักษรอังกฤษ มีจำนวน 122 ชิ้น
 • ชุดคิท หน้ายางตัวเลข มีจำนวน 120 ชิ้น
 • มีหน้ายางแยกชิ้นจำหน่าย
Complete Set with Detachable Rubber Stamp Kit
 • Designed for industrial applications
 • For stamping lot number, serial number, manufacturing date, etc.
 • Rubber stamp kit available in 5 sizes (imprint of 1.5 – 5 mm high)
 • Each rubber stamp attachable / detachable
 • Different sizes attachable
 • Different types attachable (alphabet-to-number)
 • Made of oil and wear resistant rubber
 • English alphabet stamp set of 122 stamps
 • Number stamp set of 120 stamps
 • Rubber stamp also available in single piece

 


หมึกและแท่นประทับหมึก สำหรับงานอุตสาหกรรม
 • หมึกชนิดพิเศษ ใช้ประทับได้บนพื้นผิวแทบทุกชนิด
 • ใช้ประทับบนผิวโลหะ แก้ว กระเบื้อง พลาสติก ยาง หนัง กระดาษผิวมัน ไม้ ผ้า ฯลฯ
 • สำหรับประทับล็อตการผลิต วันที่ผลิต รหัสสินค้า ฯลฯ
 • หมึกเติม (BI-50D) สำหรับตรายาง รุ่น ออโต้แสตมป์
 • แท่นประทับหมึก (BP-3D) สำหรับตรายาง รุ่น เอ็นด์เล็สแสตมป์ และเทคโนทัช
 • มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
Universal Ink and Stamp Pad
 • Ideal for any surfaces and industrial applications
 • For stamp on metal, glass, tile, plastic, rubber, leather, paper, wood, cloth, etc.
 • For stamping lot number, serial number, manufacturing date, etc.
 • Refill ink (BI-50D) for SANBY Auto Stamp series
 • Stamp pad (BP-3D) for SANBY Endless Stamp and Techno Touch series
 • Safety data sheet (SDS) available

 

Refill Ink for Auto Stamp
PRODUCT CODEDESCRIPTIONSREMARKS
JI-20Auto Stamp Ink (20ml): OrangeFor Office Use
JI-21Auto Stamp Ink (20ml): RedFor Office Use
JI-22Auto Stamp Ink (20ml): BlueFor Office Use
JI-23Auto Stamp Ink (20ml): BlackFor Office Use
BI-50DUniversal Ink (50ml): BlackFor Industrial / Multi-Purpose