วิธีการเติมหมึก (How to Re-Ink)

● AUTO STAMP

QUICK STAMPER

 

แคตาล็อค/คู่มือ (Catalog/Manuals)

● CATALOG VOL.4
[PDF]   แคตาล็อค (Products Catalog)

AUTO STAMP
คู่มือการใช้งาน (Instruction Manual)
[PDF]   Thai  |  English  |  Japanese

PETIT CALL PRO
คู่มือการใช้งาน (Instruction Manual)
[PDF]   Thai  |  Japanese

● TECHNO TOUCH DATER
คู่มือการใช้งาน (Instruction Manual)
[PDF]   Thai-English

 

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Info)

● AUTO STAMP
ขนาดและระยะที่สำคัญ (Dimensional Spec.)
[PDF]   Thai  |  English

● ENDLESS STAMP
ขนาดและระยะที่สำคัญ (Dimensional Spec.)
[PDF]   Thai  |  English  |  Japanese

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line ID: @SANBY