วิธีเติมหมึกตรายางควิกแสตมเปอร์

เมื่อใช้งานแล้วพบว่ารอยประทับไม่คมชัด สามารถเติมหมึกได้ง่ายๆ 3 ขั้นตอนต่อไปนี้
1) ดึงที่จับออกจากฐานของตรายาง
2) เติมหมึกชนิดกันน้ำสำหรับควิกแสตมเปอร์ของซันบี้ลงไป 4 – 5 หยด
3) ประกอบที่จับกลับคืนและตั้งตรายางไว้ในแนวตั้งสักพักเพื่อให้หมึกซึมลงไปทั่วแผ่นซับหมึก (เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดควรตั้งทิ้งไว้ประมาณ 4 – 5 ชม.)

ข้อสำคัญ
● การเติมหมึกมากเกินไปอาจเป็นสาเหตุให้หมึกไหลเยิ้มออกมาทางหน้ายางได้
● ไม่ควรเอียงหรือคว่ำตรายางทันทีหลังเติมหมึก
● ตรวจสอบประเภทและสีของหมึกให้ถูกต้องก่อนเติมทุกครั้ง
● ใช้หมึกเติมของแท้ตราซันบี้เท่านั้น การใช้หมึกเทียมหรือหมึกของผู้ผลิตรายอื่นอาจทำให้แผ่นซับหมึกอุดตันได้

 

How to Re-Ink Quick Stamper

When the imprints are getting light, you can re-ink the stamps easily using 3 steps below.
1) Pull the handle off the stamp.
2) Add 4 – 5 drops of ink into the ink reservoirs.
3) Replace the handle and keep the stamp upright for a while to have ink completely absorbed (4 – 5 hours recommended for best efficiency).

Important
● Over-inking may cause overflow of ink from rubber face.
● Take care not to slant the stamp or turn it over instantly after re-ink.
● Check the ink type and color carefully before re-ink.
● Use genuine Sanby’s refill inks only. Other refill inks may cause clogging of ink pad.