วิธีเติมหมึกตรายางควิกแสตมเปอร์

เมื่อใช้งานแล้วพบว่ารอยประทับไม่คมชัด สามารถเติมหมึกได้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนต่อไปนี้
1) ดึงที่จับออกจากฐานของตรายาง
2) เติมหมึกชนิดกันน้ำสำหรับควิกแสตมเปอร์ลงไป ช่องละ 4 – 5 หยด
3) ประกอบที่จับกลับคืนและตั้งตรายางไว้ในแนวตั้งสักพักเพื่อให้หมึกซึมลงไปทั่วแผ่นซับหมึก (เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดควรตั้งทิ้งไว้ประมาณ 4 – 5 ชม.)

ข้อสำคัญ
● การเติมหมึกมากเกินไปอาจเป็นสาเหตุให้หมึกไหลเยิ้มออกมาทางหน้ายางได้
● ไม่ควรเอียงหรือคว่ำตรายางทันทีหลังเติมหมึก
● ตรวจสอบประเภทและสีของหมึกให้ถูกต้องก่อนเติมทุกครั้ง
● ใช้หมึกเติมของซันบี้เท่านั้น การใช้หมึกเทียมหรือหมึกของผู้ผลิตรายอื่นอาจทำให้แผ่นซับหมึกอุดตันได้

 

How to Re-Ink Quick Stamper

When the imprint starts to fade, you can re-ink the stamp easily using 3 steps below.
1) Pull the handle off the stamp.
2) Add 4 – 5 drops of ink into each side of ink reservoir.
3) Replace the handle and keep the stamp upright for an hour or so to allow the ink to evenly distribute throughout the ink pad (4 – 5 hours recommended for best efficiency).

Important
● Over-inking may cause overflow of ink from rubber stamp.
● Take care not to slant the stamp or turn it over instantly after re-ink.
● Check the ink type and color carefully before re-ink.
● Use genuine SANBY’s quick stamper refill inks only. Other refill inks may cause clogging of ink pad.