ขั้นตอนที่ 1 (Step 1)

ขั้นตอนที่ 2 (Step 2)
วิธีเติมหมึกตรายางออโต้แสตมป์

ขั้นตอนที่ 1: ใช้นิ้วโป้งค่อยๆดันส่วนปลายของแกนประทับเข้า
ไปด้านในของด้ามจับจนกระทั่งตำแหน่งของหน้ายางหันออกมา
ดังรูป จากนั้นหยดหมึกให้ทั่วหน้ายางในปริมาณที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2: ค่อยๆปล่อยแกนประทับออก เพื่อให้หน้ายางหมุน
กลับเข้าไปสัมผัสกับแผ่นซับหมึกด้านใน จากนั้นแผ่นซับหมึก
จะทำหน้าที่ดูดซับหมึกจากหน้ายางเก็บไว้

ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำ 2 – 3 ครั้ง และลองประทับบนกระดาษ
เพื่อตรวจสอบสภาพรอยประทับ

ข้อสำคัญ
ใช้หมึกเติมสำหรับออโต้แสตมป์เท่านั้น เนื่องจากหมึกประเภทอื่น
มีส่วนประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน จึงอาจทำให้แผ่นซับหมึก
อุดตันหรือเสียหายได้

 

How to Re-Ink Auto Stamp

Step 1: Use thumb to gradually press an end of
the stamp body inside until the rubber stamp
faces up horizontally. Then drop and apply ink
onto the entire area of rubber stamp.

Step 2: Gradually release until the rubber stamp
turns to contact the ink pad inside the body.
Then ink will be absorbed and kept by ink pad
for future use.

Repeat step 1 and 2 for two or three times,
then check the imprint conditions by stamping
on the paper.

Important
Use auto stamp’s ink only. Other inks have different
chemical compositions that may cause damage of
ink pad.