“ประทับง่าย   ประทับไว   ประทับใจทุกข้อความ”
ตรายางสำเร็จรูป หมึกในตัว รุ่น ควิกแสตมเปอร์
 • เติมหมึกง่าย ไม่ต้องใช้แท่นประทับหมึก
 • ใช้งานได้มากกว่า 50,000 ครั้ง
 • หมึกกันน้ำ ทนแสง แห้งเร็ว
 • ตัวอักษรคมชัด ประทับแล้วเก็บไว้ได้นานโดยสีไม่ซีดจาง
 • มีข้อความให้เลือกหลากหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครอบคลุมงานเอกสารทุกแขนง
 • บรรจุในกล่องพลาสติกใส ป้องกันฝุ่นไม่ให้เข้าไปเกาะติดทำความเสียหายแก่หน้ายาง จึงสามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน

หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป
โปรดสังเกตเครื่องหมายการค้า “SANBY” เพื่อคุณภาพและความทนทานที่สูงกว่า

 

“Quick / Easy / Beauty”
Pre-Inked Stamps | Quick Stamper Series
 • Re-ink easily, no ink pads required
 • Up to 50,000 clean precise imprints
 • Quick dry, water and light resistant ink
 • Imprints able to keep for years without decoloring
 • Available in many words both Thai and English covering all kinds of office works.
 • Available with transparent plastic case to protect rubber stamp face from dust and dirt entering.

Available at Stationery Shops and Department Stores
Please notice a “SANBY” trademark for high quality and durability.

● วิธีการเติมหมึก (How to Re-Ink)
● รายการข้อความสำเร็จรูป (Words List)

 


รุ่น S
ขนาดรอยประทับ: ไม่เกิน 7 x 38 มม.
ข้อความภาษาไทย

English Words


รุ่น M
ขนาดรอยประทับ: ไม่เกิน 13 x 42 มม.

 


ควิกแสตมเปอร์ (ข้อความเฉพาะ)
 • สั่งทำข้อความบนหน้ายางได้ตามต้องการ
 • สามารถเลือกสีหมึกได้ (แดง / น้ำเงิน)
 • หน้ายางผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
 • ผลิตจากยางชนิดพิเศษ คุณสมบัติกึ่งฟองน้ำ ดูดซับหมึกได้ดีเยี่ยม (ลิขสิทธิ์ของ SANBY ประเทศญี่ปุ่น เท่านั้น)

 

Custom Quick Stamper
 • Wording on rubber stamp can be customized
 • Ink available in 2 colors (Red / Blue)
 • Rubber stamp made in Japan
 • Made from special developed rubber (patent of SANBY Japan) for great quality of ink absorption