“ประทับง่าย   ประทับไว   ประทับใจทุกข้อความ”
ตรายางสำเร็จรูป หมึกในตัว คุณภาพสูง มาตรฐานญี่ปุ่น สำหรับงานสำนักงาน
รุ่น ควิกแสตมเปอร์
 • เติมหมึกง่าย ไม่ต้องใช้แท่นประทับหมึก
 • ใช้งานได้มากกว่า 50,000 ครั้ง
 • หมึกกันน้ำ ทนแสง แห้งเร็ว
 • ตัวอักษรคมชัด ประทับแล้วเก็บไว้ได้นานโดยสีไม่ซีดจาง
 • มีข้อความให้เลือกหลากหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครอบคลุมงานเอกสารทุกแขนง
 • บรรจุในกล่องพลาสติกใส ป้องกันฝุ่นไม่ให้เข้าไปเกาะติดทำความเสียหายแก่หน้ายาง จึงสามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน

หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป

 

“Quick | Easy | Beauty”
Pre-Inked Stamps for Office Works
Quick Stamper Series
 • Re-ink easily, no ink pads required.
 • Up to 50,000 clean precise imprints.
 • Quick dry, water and light resistant ink.
 • Imprints keepable for years without decoloring.
 • Available in many words both Thai and English covering all kinds of office works.
 • Available with transparent plastic case to protect rubber stamp face from dust and dirts entering.

Available at Stationery Shops and Department Stores

 วิธีการเติมหมึก (How to Re-Ink)
 รายการข้อความสำเร็จรูป (Words List)

TYPE S
Stamp Size: 7 x 38 mm (Max)

รุ่น S
ขนาดรอยประทับ: ไม่เกิน 7 x 38 มม.
ข้อความภาษาไทย

 

English Words


TYPE M
Stamp Size: 13 x 42 mm (Max)

รุ่น M
ขนาดรอยประทับ: ไม่เกิน 13 x 42 มม.